Pracownicy

Pracownicy


Agnieszka Niemyjska
Dyrektor Domu Kultury „Wygoda”
kontakt: a.niemyjska@dkwygoda.waw.pl
 

 

 

 
 
Zofia Jarzęcka – Kierownik Administracji
Kontakt: sekretariat@dkwygoda.waw.pl

Ewa Mazur – Główna Księgowa
Kontakt: ksiegowosc@dkwygoda.waw.pl

Beata Boćkowska – Pracownik d/s programowo – organizacyjnych
Kontakt: b.bockowska@dkwygoda.waw.pl

Marta Wudarczyk – Pracownik Gospodarczy

Mieczysław Myrcha – Pracownik Gospodarczy